โรงเรียนสาธิตบางนา
103 หมู่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2750-4965, 0-2752-4670โทรสาร 0-2312-1528
Website : www.satitbangna.ac.th  E-mail : webmaster@satitbangna.ac.th
Designed by kokaehosting.com